Client – Nayaab, Jaipur.

Photographer – Shashank SK Tyagi

Model –  Kanchan Sangwan