Client – RAR Studio

Photographer – Shashank SK Tyagi

Models – Sravanthi, Reet Randhawa & Arshita Srivastava

Make up and Hair – Kapil Chauhan

Assisted by – Varschasv Saini & Ishant Srivastava